Trafikpolicy

TRAFIKPOLICY för Partille Flytt

trafikpolicy är viktigt för Partille Flytt

trafikpolicy är viktigt för Partille Flytt

Trafikpolicy för Partille flytt är ett viktigt arbete för oss.
All personal,
verksam inom vårt företag eller därtill knuten underleverantör, skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt företag agerande.Detta innebär följande:

>  Fordonen skall var i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.

>  Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordon såväl avseende vägbelastning som framförande.

>  Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.

>  Bilbälte skall alltid användas.

>  System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.

>  All personal som framför fordon skall vara drogfri.

>  All personal skall fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.

>  En bra personalvård skall bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete. Alla nyanställda skall informeras om företagets  trafiksäkerhetspolicy.

Skulle det vara så att våra bilar står i vägen för trafikanter eller personer med tex barnvagnar eller annat så hjälper vår personal alltid till och ser till att personer kommer förbi.

Vi parkerar alltid på bästa möjliga ställe för att kunna ge kunden ett bra pris på flytten genom att den går snabbare ju bättre vi står.
Detta dock utan att vi för den saken skulle bryter mot lagen.

Det är alltid förbjudet att stå med lastbil på trottoarer eftersom man då enligt parkeringsvakter tvingar ut gående till vägen.
Våra chaufförer tänker alltid på detta och dom är också utbildade i lagar och förordningar när det gäller att lasta in och ur en flyttbil.

Vi svarar alltid på mejl inom 24 timmar.
Vi har dock en mycket bra telefontid så ring om ni undrar något.

Tel; 0737-77 54 24 Alla dagar 08,00-22,00 

Call Now ButtonRing 0737775424